1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مناقصات و مزایدات"
آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۲.۱۵

تخفیف عوارض نوسازی و اصناف شهرداری اسکو

  ✅در راستای ارج نهادن به همکاری مودیان خوش حساب 🔹 بسته تشویقی تخفیف عوارض نوسازی و اصناف شهرداری اسکو

انتصاب حسن کدخدایی بعنوان امور حقوقی شهرداری اسکو

مهندس بابک شریفی شهردار اسکو با ارایه لوحی از زحمات چندین ساله آقای حسن کدخدایی در مسئولیت اموراداری ایشان تقدیر و تشکر و در سمت جدید ایشان در امور حقوقی شهرداری اسکو آرزوی موفقیت کرد

انتصاب رضا جباری بعنوان مسئول امور اداری شهرداری اسکو

طی حکمی از سوی مهندس بابک شریفی شهردار اسکو، رضا جباری به سمت مسئول امور اداری شهرداری اسکو منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو ، مهندس بابک شریفی شهردار اسکو در حکمی مهندس رضا جباری را به عنوان مسئول امور اداری منصوب نمود. در حکم مهندس بابک شریفی خطاب به […]

کاهش ۳۰ درصدی عوارض شهرداری تا پایان اسفند تمدید شد

به اطلاع همشهریان عزیز میرساند نظر به اتمام مهلت تعیین شده جهت برخورداری از کاهش عوارض ۳۰ درصدی تا پایان بهمن ماه ، با توجه به درخواستهای مکرر مردم و استقبال شهروندان جهت پرداخت عوارض خود در روزهای پایانی ، جهت برخورداری کلیه شهروندان، این مصوبه تا پایان اسفند ماه تمدید گردید. نظر به اینکه […]

تمدید کاهش ۳۰ درصدی عوارض شهرداری تا پایان اسفند ماه

کاهش ۳۰ درصدی عوارض شهرداری اسکو تا پایان اسفند ماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو ، با توجه به درخواست مردم و استقبال و ازدحام شهروندان جهت پرداخت عوارض خود در روزهای پایانی این مصوبه ، کاهش ۳۰ درصدی عوارض شهرداری اسکو به جهت جلب رضایتمندی همشهریان تا پایان […]

اطلاعیه تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۷ شهرداری اسکو

تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۷ شهرداری اسکو در اجـرای تبصره یک مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و براسـاس مصوبه شماره ۴۹ مورخ  ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹ شـورای اسلامی محترم شهر اسکو و تأیید فرمانداری محترم شهرستان اسکو به شماره ۲۹۹۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۴ ، بدینوسیله دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری اسکو که در سال ۱۳۹۷ قابل […]

آگهی فراخوان عمومی شهرداری اسکو

آگهی فراخوان عمومی شهرداری اسکو در خصوص تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پنجساله توسعه شهر اسکو  

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش دو قطعه زمین

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش دو قطعه زمین آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹

 آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما
بسته تشویقی تخفیف عوارض نوسازی و اصناف شهرداری اسکو
تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری اسکو
کانال تلگرام شهروند اسکو
آگهی انتشار تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری اسکو
آگهی مزایده قطعات شهرداری
اطلاعیه افزایش ساعات اداری شهرداری اسکو به مناسبت ایام الله دهه فجر، برخورداری از کاهش 30 درصدی عوارض، تسریع امور شهروندان و جلب رضایتمندی آنان