تاریخ: ۱۸:۲۹ :: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
اطلاعیه تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۷ شهرداری اسکو

تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۷ شهرداری اسکو در اجـرای تبصره یک مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و براسـاس مصوبه شماره ۴۹ مورخ  ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹ شـورای اسلامی محترم شهر اسکو و تأیید فرمانداری محترم شهرستان اسکو به شماره ۲۹۹۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۴ ، بدینوسیله دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری اسکو که در سال ۱۳۹۷ قابل […]

تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۷ شهرداری اسکو

در اجـرای تبصره یک مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و براسـاس مصوبه شماره ۴۹ مورخ  ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹ شـورای اسلامی محترم شهر اسکو و تأیید فرمانداری محترم شهرستان اسکو به شماره ۲۹۹۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۴ ، بدینوسیله دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری اسکو که در سال ۱۳۹۷ قابل اجرا می باشد ، جهت اطلاع عموم انتشار می گردد. شهروندان محترم جهت اطلاع به واحد درآمد شهرداری و یا سایت شهرداری اسکو به آدرس www.osku.ir مراجعه فرمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو

 

 

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.