آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما 🔹 آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۳.۱۷  

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما

🔹 آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۳.۱۷

 

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.