آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۲.۱۵

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری باراما

آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۲.۱۵

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.