تاریخ: ۲۱:۱۲ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش دو قطعه زمین

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش دو قطعه زمین آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش دو قطعه زمین

آخرین مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو تا تاریخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۰۹

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.