آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه مجتمع باراما و اجاره دو ساله سالن چند منظوره

آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه شماره ۱۰ مجتمع باراما و اجاره دو ساله سالن چند منظوره شهرداری اسکو 🔹 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۴.۱۹  

آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه شماره ۱۰ مجتمع باراما و اجاره دو ساله سالن چند منظوره شهرداری اسکو

🔹 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به شهرداری اسکو تا تاریخ ۹۷.۰۴.۱۹

 

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.