آگهی فراخوان عمومی شهرداری اسکو

آگهی فراخوان عمومی شهرداری اسکو در خصوص تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پنجساله توسعه شهر اسکو  

آگهی فراخوان عمومی شهرداری اسکو در خصوص تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پنجساله توسعه شهر اسکو

 

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.