امروز , جمعه 13 تیر ماه 1399

شورای اسلامی شهر اسکو

آخرین خبر ها

مشاهده بیشتر

شورای اسلامی شهر اسکو

یکشنبه 10 فروردین ماه 1399
آشنایی با اعضای شورای اسلامی شهر اسکو، مصوبات شورا، فعالیتها و اقدامات صورت گرفته