امروز , یکشنبه 7 آذر ماه 1400

اطلاعیه تخفیف عوارض شهرداری

اطلاعیه تخفیف عوارض شهرداری

Administrator
دوشنبه 24 شهریور ماه 1399

 

 شهر خوب یافتنی نیست،ساختنی است.

 بسته تشویقی #تخفیف عوارض شهرداری اسکو 

 هدیه شهرداری به شهروندان شهر فرهنگ و ادب

#اسکو
#شهرداری_اسکو
#بسته_تشویقی_تخفیف_عوارض