امروز , پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399

اطلاعیه جمع آوری سگهای بلاصاحب

اطلاعیه جمع آوری سگهای بلاصاحب

ادمین
شنبه 6 اردیبهشت ماه 1399

#اطلاعیه

 جمع‌آوری سگهای بلاصاحب:

شهرداری اسکو در نظر دارد در راستای ادامه اجرای بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، از تاریخ ۹۹.۰۱.۳۱ به مدت ۱۰‌روز نسبت به جمع آوری و زنده گیری سگهای بلاصاحب اقدام نماید.

 شایسته است صاحبان سگهای گله و سگهای اهلی دامداریها و مزارع، ظرف مدت ده روز در خصوص جمع آوری این سگها از سطح شهر و قلاده گذاری آنها اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت سگهای رها شده، سگ بلاصاحب تلقی و جمع‌آوری خواهد شد.

 بدینوسیله مراتب بعنوان پیش آگاهی جهت اطلاع و همکاری شهروندان اعلام می گردد.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو