امروز , یکشنبه 14 خرداد ماه 1402

آمادگی اکیب خدمات شهری شهرداری اسکو جهت مقابله با یخبندان

آمادگی اکیب خدمات شهری شهرداری اسکو جهت مقابله با یخبندان

Administrator
یکشنبه 9 بهمن ماه 1401

💢 آمادگی اکیب خدمات شهری شهرداری اسکو جهت مقابله با یخبندان  

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اسکو

برچسب ها :
دسته بندی ها :