امروز , پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399

تصویب بودجه و دفترچه تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری های شهرستان اسکو

تصویب بودجه و دفترچه تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری های شهرستان اسکو

ادمین
شنبه 6 اردیبهشت ماه 1399

فرماندار شهرستان اسکو: 
#بودجه و دفترچه تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری های شهرستان اسکو تایید شده است.

مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو از بررسی و تصویب لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری اسکو، سهند و ایلخچی در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو شرح بودجه مصوب شهرداری ها به شرح زیر می باشد:

شهرداری #اسکو:
کل بودجه مصوب شهرداری اسکو در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ ۴۷۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه جاری شهرداری اسکو و مبلغ ۶۰۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه عمرانی می باشد که توسط اعضای محترم شورای شهر اسکو در مورخه ۹۸/۱۱/۲۸ به #تصویب رسیده است.

شهرداری #سهند:
کل بودجه مصوب شهرداری سهند در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بودجه جاری شهرداری سهند و مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بودجه عمرانی می باشد که توسط اعضای محترم شورای شهر سهند در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۸ به #تصویب رسیده است.

شهرداری #ایلخچی:
کل بودجه مصوب شهرداری ایلخچی در سال 1399 به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ ۵۷/۶۳۱/۴۸۰/۰۰۰ ریال به عنوان بودجه جاری شهرداری ایلخچی و مبلغ ۴۲/۳۶۸/۵۲۰/۰۰۰ ریال به عنوان بودجه عمرانی می باشد که توسط اعضای محترم شورای شهر ایلخچی در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ به #تصویب رسیده است.

فرماندار شهرستان اسکو با بیان اینکه تعرفه عوارض محلی شهرداریها مهم ترین و اصلی ترین منبع درآمدی و تأمین و تحقق بودجه سالانه آنها به شمار می رود افزود؛ مشارکت و همکاری موثر شهروندان در پرداخت عوارض، علاوه بر تحقق حداکثری بودجه و درآمدهای شهرداریها، موجب تسریع در روند توسعه و عمران شهری خواهد شد

 مهندس رضی منش گفت؛ شهرداریها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های اجتماعی هنگامی می‌تواند از کارایی و بهره‌وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی کسب کنند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. که این اعتماد با شفافیت و صداقت ایجاد و تقویت خواهد شد

وی گفت؛ به استناد ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها و برابر بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، لایحه پیشنهادی شهرداری های شهرستان با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ توسط شوراهای اسلامی شهرهای هر شهر تصویب و پس از بررسی و تطبیق با قوانین به تایید فرمانداری رسیده است افزوند؛ این دفترچه بر اساس ماده ۵۷ قانون شهرداری باید به طور کامل به اطلاع عموم شهروندان عزیز برسد و انتشار عمومی گردد.

فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداران شهرهای اسکو، سهند و ایلخچی موظف هستند صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری را پس تصویب شورای شهر، هر شش ماه یک‌ بار به اطلاع عموم مردم برسانند و نسخه ای از عملکرد خود را به فرمانداری ارائه نمایند.
 

دسته بندی ها :