امروز , پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399

بازدید میدانی شهردار اسکو از فضاهای سبز سطح شهر

بازدید میدانی شهردار اسکو از فضاهای سبز سطح شهر

ادمین
شنبه 6 اردیبهشت ماه 1399

با هدف بررسی وضعیت فضاهای سبز شهری به لحاظ ایمنی، شرایط رفاهی و پوشش فضای سبز صورت گرفت:

 بازدید میدانی شهردار اسکو با همراهی معاونت خدمات شهری و عمران و مدیران حوزه فضای سبز شهرداری از فضاهای سبز سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو، #مهندس_علی‌اصغر_قنبری  شهردار اسکو در جریان بازدید میدانی که با هدف بررسی وضعیت فضاهای سبز شهری به لحاظ ایمنی، شرایط رفاهی و پوشش فضای سبز صورت گرفت، توسعه این فضاها را بر تنوع زیست شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بسیار موثر دانست.
 

دسته بندی ها :