امروز , یکشنبه 14 خرداد ماه 1402

تماس با ما

دیگر راه های ارتباطی

آدرس : استان آذربایجانشرقی - شهرستان اسکو - شهر اسکو - میدان شهرداری - عمارت شهرداری اسکو
فکس : 3433 3322 041
تلفن : 4 - 2112 3322 - 041
ایمیل : info@osku.ir

تماس با ما