امروز , شنبه 14 بهمن ماه 1402

درباره ما

راه های ارتباطی

آدرس : استان آذربایجانشرقی - شهرستان اسکو - شهر اسکو - میدان شهرداری - عمارت شهرداری اسکو
فکس : 3433 3322 041
تلفن : 4 - 2112 3322 - 041
ایمیل : info@osku.ir

درباره ما و اهداف شهرداری

انتشار گزارشاتی از آخرین اخبار، اقدامات و فعالیتهای شهرداری و شورای اسلامی اسکو